พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา

พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา

พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

พนักงานกราฟิก

หน้าที่ : ดูแลการสรรหาว่าจ้าง รายได้พนักงาน ประกันสังคม คอมมิชชั่น และสวัสดิการบุคลากร ตลอดจนงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 
1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น Word , Excel , PowerPoint ได้ดี

4.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG