พนักงานทรัพยากรบุคคล (สรรหา) 1 อัตรา

พนักงานทรัพยากรบุคคล (สรรหา) 1 อัตรา

พนักงานทรัพยากรบุคคล (สรรหา) 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล career@ach.co.th

พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สรรหาพนักงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงหรือ เพิ่มเติมตำแหน่งใหม่ ตามที่มีการขอกำลังพล
 • เก็บรวบรวมข้อมูลผู้สมัครงาน ในตำแหน่งต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองแต่ละตำแหน่ง
 • จัดทำสรุปรายงานอัตรากำลังคนในแต่ละเดือน และแจ้งการเข้า-ออกของพนักงาน
 • ดำเนินการประสานงานติดตามและเก็บรวบรวมประเมินผลทดลองปฏิบัติงานพนักงานใหม่
 • จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง, ฝ่าย และการโยกย้ายระหว่างบริษัทในเครือ
 • จัดเก็บรายการบันทึกการตักเตือนพนักงาน
 • เก็บรวบรวมเอกสารการลาออกของพนักงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word,Excel,Power point
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ ด้านการสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่น
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฝึกอบรมพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เงินยินดีมงคลสมรส
 • อนุโมทนาอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดสำหรับพนักงาน
 • ESOP

สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วัน เวลา ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30น.-17.30น. หยุดทุกวันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095-1799039 หรือแอดไลน์ @hr.autocorp
กรอกข้อมูลใบสมัครได้ทันทีที่ : https://forms.gle/rZsZ8WqLxPpKFmBF6

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล career@ach.co.th

บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HRTeam_Autocorp
โพสต์โดย
HRTeam_Autocorp