พนักงานผู้พิการ

พนักงานผู้พิการ

พนักงานผู้พิการ

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

พนักงานผู้พิการ

หน้าที่โดยย่อ : บันทึกข้อมูล รวบรวม จัดเก็บ สรุปข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word,Excel,Power point
มีหนังสือขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ
สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG