เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sitthilogisticsthai@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
HR Admin (ด่วนมาก)

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรีขึ้นไป

2.อายุระหว่าง 25-35 ปี(ไม่จำกัดเพศ)

3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานได้คล่อง

4.มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

5.สามารถปฏิบัติงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

6.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

7. หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.เจ้าหนี้การค้า รับวางบิล,ขออนุมัติจ่าย,บันทึกข้อมูล,ตรวจสอบเอกสาร(ทุกวัน) ค่าใช้จ่ายและสรุปรายงาน

2. ลูกหนี้การค้า วางบิลเรียกเก็บเงิน ลูกหนี้ ค่าตกค้างออกบิล,INV เรียกเก็บเงิน ส่งเอกสารและ,E-mailและตรวจสอบความถูกต้อง ทุกครั้งที่ได้รับเอกสารจากแผนกOP

3.เก็บรวบรวมเอกสาร,บันทึกข้อมูลลง Express และบันทึกข้อมูลลง Excel (ทุกวัน)

4. สรุปข้อมูลการทำงาน ออกรายงาน เดือนละ 1 ครั้ง

ุ5.) ทำงานตามหัวหน้างานมอบหมายอื่นนอกเหนือจากงานหลัก(ตามมอบหมาย)

6. รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

***หากสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น ที่ตั้ง 999/240-241 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ติดไฟแดงทางเข้าบขส.3)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sitthilogisticsthai@gmail.com

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
PPSTT2020
โพสต์โดย
PPSTT2020