เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ, พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ, พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ, พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkk65.steckk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ, พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ด่วน

รายละเอียดของงาน
– จัดทำเอกสารของแผนกควบคุมคุณภาพ ระบบ ISO
– จัดทำแผนและบันทึกข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องวัด และเครื่องสอบ
– ควบคุมและติดตามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
– สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับการพิจาณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่ง พนักงานช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ด่วน

รายละเอียดของงาน
– จัดทำเอกสารแผนบำรุงรักษา บัญชีเครื่องจักร ประวัติการซ่อม และดูแลระบบเอกสารของแผนกซ่อมบำรุง ISO
– ดำเนินการซ่อมบำรุง เมื่อมีเครื่องจักรเสีย
– ดุแลรักษารถและเครื่องจักรให้พร้อมสภาพใช้งาน
– ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
– เพศชาย 18 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– กองทุนประกันสังคม
– สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ / ทันตกรรม

สนใจเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่โรงงานพร้อมสัมภาษณ์งาน หรือ ส่ง Resume มาที่ E-mail : hrkk65.steckk@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-306500-1 หรือ in box Faceboook: HR Stec Khonkean

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkk65.steckk@gmail.com

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

113 หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

HR Stec Khonkaen
โพสต์โดย
HR Stec Khonkaen