ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

คุณสมบัติ

1.อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.เงินเดือน 28,000-30,000 บาท

3.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป และ ประสบการณ์ด้านการบริหารมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

4.มีความสามารถในการวางแผน การควบคุม การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล

5.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รับแรงกดดันได้ดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6.ทำงานเป็นทีมได้ และมีความสามารถในการสอนงาน

 

ความรับผิดชอบและหน้าที่

1.มอบหมายโครงการก่อสร้างที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายการตลาดแก่ Project site

2.อนุมัติแผนการก่อสร้างรายโครงการ

3.อนุมัติรายละเอียดแนวทางการซ่อมงาน Service

4.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานภายในฝ่ายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน

5.สรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่าย นำเสนอกรรมการผู้จัดการตามระยะเวลาที่กำหนด

6.พิจารณาแนวทางการแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา

7.อบรม/สอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่มีการมอบหมายหน้าที่ใหม่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061