เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆๆ

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆๆ

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

– เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท
–   อายุ  23 ปีขึ้นไป

–   มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

–   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

–   สามารถขับรถยนต์ได้

–   มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

–   สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

–   มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน

– ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการกิจกรรมส่งเสริมการขายขององค์กร  ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

– ประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงานภายในองค์กร ติดตามลูกค้าในการเซ็นสัญญา งานเพิ่ม

-ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาแก่ลูกค้าในวันเซ็นต์สัญญา

– ติดตามการจ่ายค่างวด และเรื่องอื่นๆ ระหว่างการก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

– ส่งจัดทำใบเสนอราคาและส่งให้กับลูกค้า

– สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปผลความพึงพอใจลูกค้า

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– รับข้อร้องเรียนลูกค้า การบริการหลังการส่งมอบบ้าน  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส  ชุดพนักงาน เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061