ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆ

ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆ

ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วนๆๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน
– ควบคุมและติดตามให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารคุรภาพที่บริษัทกำหนดไว้ และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
– รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบผลการดำเนินงานแต่ละฝ่ายและความจำเป็นต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ดูแลและควบคุมปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานขององค์กร
– สรุปผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขา เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
– สรุปและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในสาขา
– ควบคุมและดูแลการใช้ทรัพยากรในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– อนุมัติกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สำนักงานใหญ่ มีการอนุมัติ
– ตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ/ก่อสร้าง

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 – 40 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
– มีความรู้ความเข้าใจการบริหารคุณภาพ
– มีความสามารถในการติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของทุกฝ่าย
– มีความรู้ความเข้าใจงานทุกแผนกของบริษัท
– มีความสามารถในการควบคุม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และวิเคราห์ข้อมูล
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน  25,000 – 30,000 บาท
สวัสดิการ   โบนัส  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันสังคม  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061