เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000 -15,000 บาท บาท / เดือน
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

ธุรการ  (สาขาขอนแก่น) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.ติดต่อประสานงานต่างๆภายในบริษัท
2.จัดทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และประสานงานกับผู้รับเหมาในการเซ็นต์สัญญา
3.ประสานงานและดำเนินในการตั้งเบิกค่างวดงานให้ผู้รับเหมา
4.ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขสัญญากับผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามสัญญาก่อสร้าง และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

5.ดูแลเรื่องการต่อ พรบ.รถของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง / จัดหาช่างรับเหมา
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
สามารถขับรถได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

จำนวนที่รับ        1  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน         13,001 – 15,000 บาท

เพศ     ชาย, หญิง

อายุ      24 – 35 ปี

ประสบการณ์       1  ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป

ลักษณะงาน

การเงินช่าง   (สาขาเชียงใหม่)

รายละเอียดงาน

1.ติดต่อประสานงานต่างๆภายในบริษัท
2.จัดทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และประสานงานกับผู้รับเหมาในการเซ็นต์สัญญา
3.ประสานงานและดำเนินในการตั้งเบิกค่างวดงานให้ผู้รับเหมา
4.ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขสัญญากับผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามสัญญาก่อสร้าง และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

5.ดูแลเรื่องการต่อ พรบ.รถของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง / จัดหาช่างรับเหมา
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
สามารถขับรถได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

จำนวนที่รับ        2  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน         13,001 – 15,000 บาท

เพศ     ชาย, หญิง

อายุ      24 – 35 ปี

ประสบการณ์       1  ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม, โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ชุดพนักงาน

งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม, โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061