โปรเจคไซต์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาขอนแก่น) ด่วน!!!!!!

โปรเจคไซต์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาขอนแก่น) ด่วน!!!!!!

โปรเจคไซต์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาขอนแก่น) ด่วน!!!!!!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
2.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน – ผู้รับเหมา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารรับทราบ
3.ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง

4.บริหารจัดการและประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านคุมงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สามารถขับรถได้
สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ และสามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้

จำนวนที่รับ       1 อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน      20,001 – 23,000 บาท

เพศ    ชาย

อายุ    24 – 35 ปี

ประสบการณ์     12 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา      ปริญญาตรี

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061