เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000 -15,000 บาท บาท / เดือน
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

เงินเดือน 13,000 -15,000 บาท

คุณสมบัติ :

– อายุ   25 ปีขึ้นไป

-มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี

– มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

– สามารถขับรถยนต์ได้

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ :

– จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชี

– จัดทำและเสนอรายงานทางการเงินแก่ผู้บริหารทุกเดือน

– ควบคุมรายได้ และงบประมาณของแต่ละโครงการ

– ออกใบวางบิลให้กับลูกค้า

– ตรวจสอบการชำระเงิน และออกใบเสร็จให้ลูกค้า

– รับผิดชอบจัดทำ และรวบรวมเอกสารให้สำนักงานบัญชี

– โอนเงินให้ช่างผู้รับเหมา

– ดูแลตรวจสอบเรื่องการรับ-จ่ายเงินขององค์กร

– จัดทำบัญชีเงินสดย่อย

– จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

– ติดตามการเก็บเงินลูกหนี้

สวัสดิการ
โบนัส  ชุดยูนิฟอร์ม  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา อื่นๆตามที่ตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061