เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000 -15,000 บาท บาท / เดือน
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

– จัดทำผังโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงาน ตามที่กรรมการผู้จัดการอนุมัติ

– จัดทำ Job Description และ Job Specification ของแต่ละตำแหน่งงานตามผังโครงสร้างองค์กร

– ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ทันตามความต้องการขององค์กร

-ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่กำหนดและนำเสนอผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

– จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สื่อสาร และดูแลพนักงานให้มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ

-จัดทำสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน

-จัดทำทะเบียนประวัติฐานข้อมูล การอบรม/พัฒนาของพนักงาน

– คำนวณค่าจ้างของพนักงานและจัดส่งให้แผนกบัญชี/การเงิน

-ประสานงานในการฝึกอบรมตามแผน รวมทั้ง OJT

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องงานบุคคล เช่น งานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการฯ

– บริหารจัดการเรื่ององค์ความรู้ขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปีขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,มีความยึดหยุ่น

– มีความสามารถในการประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

– มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการให้บริการ

– สามารถขับรถยนต์ได้

จำนวนที่รับ       1  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน      13,000 -15,000  บาท

เพศ    ชาย – หญิง

อายุ    25 – 35 ปี

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061