โปรเจคไซต์

โปรเจคไซต์

โปรเจคไซต์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.วางแผน Master Plan ที่ได้รับมอบหมายและปรับปรุงให้ทันสมัย

2.ดำเนินการคัดเลือก และ ประเมินผู้รับเหมารายใหม่

3.มอบหมายงานโครงการแก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และกำหนดผู้รับเหมาของแต่ละหมวดงาน

4.บริหารควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน

5.ติดตามสรุปผลการปฏิบัติงาน นำเสนอผู้จัดการฝ่าย

6.พิจารณาแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

-มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีทักษะการเจราต่อรอง

จำนวนที่รับ       1  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน      20,000 – 25,000 บาท

เพศ    ชาย

อายุ    30 – 45 ปี

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061