โฟร์แมน

โฟร์แมน

โฟร์แมน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

2.ประสานงานและแก้ไขปัญหาตามหน้างานต่างๆที่ได้รับผิดชอบ

3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงาน

4.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

6.สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมารายใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์งานด้านคุมงานก่อสร้าง

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สามารถขับรถได้

สามารถอ่านแบบ/ถอดแบบและคำนวนวัสดุที่ใช้ได้พอสมควร

จำนวนที่รับ     1   อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน       15,001 – 18,000 บาท

เพศ       ชาย

อายุ        24 – 35 ปี

ประสบการณ์      1 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา    ปวส. (สาขาก่อสร้าง)

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061