Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ( มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

3.ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25-35 ปี

4.เงินเดือน  15,000-25,000 บาท

ความรับผิดชอบและหน้าที่

1.วางแผนและดำเนินงานการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ บน Social Network และทำแอดโฆษณา Facebook, You Tube, Tiktok, Line@ และ Instagram

2.วางแผนและจัดทำ content ใน website และช่องทาง social media ของบริษัท

3.วิเคราะห์การตลาดออนไลน์บน platforms ต่างๆ ของบริษัท และทำการสรุปผลในแต่ละสัปดาห์

4.ดูแล,จัดการและอัพเดทข้อมูลบน social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook, Line@, You Tube, Tiktok และ Instagram

5.วางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ ทำแคมเปญและโปรโมชั่นที่ใช้ส่งเสริมการตลาดร่วมกับทีม Marketing เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนสื่อการตลาด พัฒนาและปรับปรุงงานด้านออนไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด

7.ติดตามข่าวสารและกระแสในโลกออนไลน์ นำมาปรับใช้กับการตลาดอย่างเหมาะสม

8.วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์, กิจกรรม และ โปรโมชั่นของคู่แข่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061