โฟร์แมน (ผู้ควบคุมหน้างาน )

โฟร์แมน (ผู้ควบคุมหน้างาน )

โฟร์แมน (ผู้ควบคุมหน้างาน )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท / เดือน
โฟร์แมน (ผู้ควบคุมหน้างาน ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนการก่อสร้างบ้านและรายงานการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารเวลาให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้รับเหมาเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมาตรงตามข้อกำหนดขององค์กร
 • ดูแลพื้นที่การก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนของวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
 • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไม้ให้เกิดความเสียหาย
 • อนุมัติขั้นตอนการก่อสร้างหมวดโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อฉาบ ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามข้อกำหนดขององค์กร

 

สนใจสมัครส่งเรซูเม่ hr.sataponkkc@gmail.com หรือโทร 090-988-1044 ฝ่ายบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่นขอนแก่น จำกัด
SATAPON KHONKAEN
โพสต์โดย
SATAPON KHONKAEN