แอดมินการตลาด, พนักงานบัญชี, พนักงานจัดส่งสินค้า

แอดมินการตลาด, พนักงานบัญชี, พนักงานจัดส่งสินค้า

แอดมินการตลาด, พนักงานบัญชี, พนักงานจัดส่งสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jobs@supachok.co.th


แอดมินการตลาด, พนักงานบัญชี, พนักงานจัดส่งสินค้า

**************************************************************************************

ตำแหน่ง แอดมินการตลาด : Admin Marketing          จำนวน 1 ตำแหน่ง

** อัตราเงินเดือน 9,600 – 15,000 บาท ขึ้นไป **

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดูความเคลื่อนไหว ในโซเชียล Facebook , Lazada, Shopee และ Website ของบริษัท
 2. ออกแบบสื่อการขายและการตลาด
 3. คิดเนื้อหาคอนเทนท์ อัพเดทรายการสินค้า ข่าวสาร และโปรโมชั่นของบริษัท
 4. งานประสานระหว่างพนักงานขาย บริษัท และร้านค้า
 5. คอยติดตาม อัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริษัท
 6. ตอบคำถาม และให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจสินค้า
 7. นำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณต์ให้ลูกค้าทราบ
 8. รับผิดชอบเอกสาร ISO.19001,14001,13485 ในส่วนที่ฝ่ายขายและการตลาดรับผิดชอบ
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-40 ปี
 2. รับเฉพาะผู้ที่สามารถใช่โปรแกรมออกแบบได้เบื้อต้น เช่น canva , photoshop เป็นต้น
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวช.-ปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 5. มีทักษะในการขาย ไหวพริบดี สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
 6. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่างสังเกต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ สามารถรับแรงกดดันได้
 7. มีประสบการณ์ในการอัพโหลด สินค้า บน Lazada/Shopee/Office mate/Alibaba จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************************************************

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี Accountant จำนวน  1 ตำแหน่ง

** อัตราเงินเดือน 9,600 – 15,000 บาท ขึ้นไป **

คุณสมบัติ

 1. เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี
 2. จบการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีควารู้ ความเข้าใจทางด้านบัญชี
 5. มีทักษะในการขาย ไหวพริบดี สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
 6. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่างสังเกต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 7. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะการทำงาน

 1. จัดทำบัญชี รายวัน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 2. จัดทำบัญชี ภาษีชื้อ, ภาษีขาย
 3. จัดทำงบบัญชีภาษี ภงด.1,3,53,30 ประจำเดือน/และนำส่งสรรพากร
 4. จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย การเงินต่าง รายวัน รายเดือน เสนอผู้บริหาร
 5. จัดทำเอกสารการขาย ,ใบเสนอราคา,ใบสั่งขาย,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน
 6. ติดตามยอดบัญชีค้างจ่ายชำระ,ลูกหนี้ค้างชำระ,รายงานลูกหนี้ ต่างๆ
 7. ตรวจสอบและค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายทั้งหมดภายในบริษัท
 8. รับผิดชอบเอกสาร ISO.19001,14001,13485 ในส่วนที่ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบ
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************************************************

 

ตำแหน่งพนักงานจัดส่งสินค้า:  Delivery Staff จำนวน 1 ตำแหน่ง

** อัตราเงินเดือน 9,600 – 15,000 บาท ขึ้นไป **

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะการทำงาน

 1. ทำหน้าที่ขับรถยนต์จัดส่งสินค้า
 2. จัดทำรายการจัดส่งสินค้า
 3. จัดเรียงสินค้า
 4. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 5. รับผิดชอบเอกสาร ISO.19001,14001,13485 ในส่วนที่ฝ่ายคัลังสินค้าและจัดส่ง
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 7. วันและเวลาทำงาน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17-00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศบริษัทกำหนด)

**************************************************************************************

 

สวัสดิการพนักงานทุกตำแหน่ง

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ยูนิฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฯลฯ

** ฐานเงินเดือนทุกตำแหน่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความสามารถของพนักงาน

**************************************************************************************

สถานที่สมัครงาน/ สถานที่ทำงาน (โทรสอบถาม นัดก่อนเข้ามาติดต่อ)

บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด

เลขที่ 909 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.043-001-141 ต่อ 14 (ฝ่ายบุคคล) มือถือ 099-276-0444
วันจันทร์-เสาร์ / 8:00 – 18:00 น.( หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 )
LINE ID : @098ubmdj

แผนที่ตั้งบริษัท https://g.page/supachok_smm?share

 

**************************************************************************************

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jobs@supachok.co.th

บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด

เลขที่ 909 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น