รับสมัคร พนักงานบัญชี (AR)

รับสมัคร พนักงานบัญชี (AR)

รับสมัคร พนักงานบัญชี (AR)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruit.hrving@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 12,000-15,000 บาท บาท / เดือน

Loadingรายละเอียดงาน
1. ตรวจรายงาน Sale report จากระบบหลังบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัท

2. จัดทำรายงานกระทบรายการขายกับธนาคารและช่องทางอื่น ๆ ของการรับเงิน

3. อัพเดทและตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้า / ลูกหนี้

4. จัดทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

6. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน

7. ตรวจสอบรายการคืนเงินลูกค้า (Refund) และตรวจความถูกต้องรายงานที่เกี่ยวข้อง

8. ตรวจสอบรายงานภาษีขาย ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร

9. จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีด้านลูกหนี้ ได้แก่

– กระทบยอดเงินสด กับ Bank Statement

– กระทบยอดคงค้างต่าง ๆ

– จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือและรายได้ค้างรับ

– จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้คงเหลือกับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน

– ทำรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านรายได้และลูกหนี้ทุกบัญชี

10. จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ

11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศ : ชาย/หญิง

2. อายุ 24 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

4. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / flow account / google sheet

6. มีความรับผิดชอบงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง

7. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9. มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีลูกหนี้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

2. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

3. สวัสดิการตามเงื่อนไขบริษัท

4. สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruit.hrving@gmail.com

บริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเท้าแตะวิ่งมาราธอน เเละเดินเพื่อสุขภาพ

HR VING
โพสต์โดย
HR VING