รับสมัครพนักงานบัญชี ขอนแก่น ด่วน!!

รับสมัครพนักงานบัญชี ขอนแก่น ด่วน!!

รับสมัครพนักงานบัญชี ขอนแก่น ด่วน!!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruit.hrving@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000-18,000 บาท บาท / เดือน
รับสมัครพนักงานบัญชี ขอนแก่น ด่วน!!

ตำแหน่ง Accounting Officer Junior-Senior (AR)
วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำงาน : 09.00-18.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศ บริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด ถนน มะลิวัลย์ ซอย 8
ค่าตอบแทน 15,000-18,000 บาท หรือ ตามตกลง

Job Description
1.1) ตรวจรายงาน Sale report จากระบบหลังบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัท
1.2) จัดทำรายงานกระทบรายการขายกับธนาคารและช่องทางอื่น ๆ ของการรับเงิน
1.3) จัดทำสรุปรายการเงินสด เครดิตการ์ด เพื่อบันทึกรับเข้าธนาคารแต่ละธนาคาร และบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี Oracle/Express
1.4) อัพเดทและตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้า / ลูกหนี้
1.5) จัดทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารอื่นทีเกี่ยวข้อง
1.6) ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
1.7) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน
1.8) ตรวจสอบรายการคืนเงินลูกค้า (Refund) และตรวจความถูกต้องรายงานที่เกี่ยวข้อง
1.9) ตรวจสอบรายงานภาษีขาย ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
1.10) จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีด้านลูกหนี้ ได้แก่
– กระทบยอดเงินสด เช็ครับและเครดิตการ์ดรับกับ Bank Statement
– กระทบยอดคงค้าง Agent ต่าง ๆ
– จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือและรายได้ค้างรับ
– จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้คงเหลือกับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน
– ทำรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านรายได้และลูกหนี้ทุกบัญชี

คุณสมบัติ
-ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
-อายุ 24 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / flow account / google sheet
-มีความรับผิดชอบงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
-มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีลูกหนี้

สวัสดิการ
– ประกันสังคม (หลังผ่านการทดลองงาน)
– เลี้ยงอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 1 วัน
– วันหยุดตามประเพณี
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทำงานครบ 1 ปี)
– ท่องเที่ยวประจำปี

📌 สนใจร่วมทีม
👉 ส่ง Resume, สำเนาหลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน , หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
มาทางอีเมล recruit.hrving@gmail.com หรือ ID Line : @063szrno (Ving Recruitment)
พร้อมระบุหัวข้อ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 📌

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruit.hrving@gmail.com

บริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเท้าแตะวิ่งมาราธอน เเละเดินเพื่อสุขภาพ

hr-ving
โพสต์โดย
HR Ving