พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน
พนักงานบัญชี

1. เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
3. มีระเบียบ วินัย ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
4. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มากกว่า 2 ปี (มีความรู้ด้านบัญชีภาษี พิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภ.พ.30)
2. ภงด.3 , ภงด.53
3. ออกใบสำคัญรับ – สำคัญจ่าย
4. วางบิลร้านเช่า ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
5. งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่ง ประวัติการทำงาน ได้ที่ pangkla47@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

บริษัท รัฐะลิตา ออยล์ จำกัด (ปตท.เมืองเก่า)

สถานีบริการน้ำมัน

pang-chalita-pt
โพสต์โดย
Pang Chalita PT