พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานคลังสินค้า

•เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
•ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่•ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
•สุขภาพร่างกายแข็งแรง
•มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
•มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

•รับ – จัด – ส่ง สินค้า
•นับสต๊อกสินค้า
•ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังสินค้า

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศูนย์รวมสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์