คลังสินค้า/จัดส่ง

คลังสินค้า/จัดส่ง

คลังสินค้า/จัดส่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บาท / เดือน

Loading

คลังสินค้า/จัดส่ง

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา

3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

4.สามารถเดินทางไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้

5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทนต่องานหนักได้

7.มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และเป็นนักสื่อสารที่ดี

9.มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารก่อนนำส่งสินค้า

2.โทรนัดหมายกับลูกค้าก่อนนำส่งสินค้า และนำสินค้ากับเอกสารส่งมอบให้แก่ลูกค้า

3.นำสินค้าที่ Packing เพื่อส่งต่างจังหวัดไปส่งที่ขนส่งเอกชน

4.ติดต่อประสานงานกับขนส่งเอกชนเพื่อเข้ารับสินค้า

5.ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าตามใบสั่งซื้อ

6.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อรับหรือส่งเอกสารให้กับลูกค้า เช่น ข้อตกลง ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ

7.ทำการตรวจเช็คและจัดเก็บเอกสาร นำส่งเอกสารส่วนต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.ตรวจเช็คและรักษาคามสะอาดรถขนส่งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

7.นับสต๊อกสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศูนย์รวมสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหร

UNION SCIENCE TRADING
โพสต์โดย
UNION SCIENCE TRADING