1. พนักงานฝ่ายขาย , 2. พนักงานปฎิบัติการ(บริการ) , 3.แม่บ้าน(หลายอัตรา)

1. พนักงานฝ่ายขาย , 2. พนักงานปฎิบัติการ(บริการ) , 3.แม่บ้าน(หลายอัตรา)

1. พนักงานฝ่ายขาย , 2. พนักงานปฎิบัติการ(บริการ) , 3.แม่บ้าน(หลายอัตรา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wipha.p@unipest.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 400 บาท / วัน

Loadingรับสมัคร พนักงาน ด่วน

1. พนักงานฝ่ายขาย

เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปวส.-ปริญญาตรี

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาทขึ้นไป ตามวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถในการเรียนรู้งาน มีค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าคอมฯ

ทำงาน  จันทร์-เสาร์   เวลา 08.00 น.-17.00 น.

สวัสดิการ  ประกันสังคม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , โบนัสประจำปี

2. พนักงานปฎิบัติการ(บริการ)

เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน

เงินเดือนเริ่มต้น รายวัน 400 บาท หรือ 10,000 บาทขึ้นไป ตามวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถในการเรียนรู้งาน

ทำงาน จันทร์-เสาร์   เวลา 08.00 น.- 17.00 น.

สวัสดิการ  ประกันสังคม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , โบนัสประจำปี

3.แม่บ้าน(หลายอัตรา)

เพศหญิง/ชาย อายุ 22-55 ปี

วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัด

มีประสบการณ์งานทำความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน  ตามค่าแรงขั้นต่ำ

 

เอกสารใช้ในการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

สำเนาใบขับขี่(ถ้ามี),

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wipha.p@unipest.co.th

บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
wipha252304
โพสต์โดย
wipha252304