ตำแหน่งนักวิชาการ 1 ตำแหน่ง (ภาควิชากีฏวิทยา)

ตำแหน่งนักวิชาการ 1 ตำแหน่ง (ภาควิชากีฏวิทยา)

ตำแหน่งนักวิชาการ 1 ตำแหน่ง (ภาควิชากีฏวิทยา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrmtp.0909@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

IT Application Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาโปรแกรม)

!!!! ประกาศด่วน
บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) จ.ขอนแก่น
บริษัท #กำจัดปลวก #กำจัดแมลง #กำจัดหนู #วางท่อปลวก #อัดน้ำยาเข้าท่อ #กำจัดปลวกตายยกรัง #เหยื่อล่อกำจัดปลวกnemesis #บริการโดยทีมงานมืออาชีพ #ผลงานมากกว่า20ปี #สำรวจพื้นที่ฟรี #มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วประเทศ
#มีนักวิชาการด้านกีฏวิทยาเชี่ยวชาญเรื่องปลวกโดยตรงให้บริการ#มีมาตรฐาน ISO 9001:2015
#มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนสาธารสุขหรือ อย. เพื่อใช้รับจ้าง กำลังขยายกิจการมีความประสงค์รับสมัครพนักงานจำนวน มาก สนใจติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ทีมงาน ติดต่อได้เลย ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ครอบครัว กำจัดปลวกค่ะ
ตำแหน่งนักวิชาการ 1 ตำแหน่ง (ภาควิชากีฏวิทยา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.อบรมพนักงานภานในองค์กรให้มีความรู้เกี่ยวกับแมลง แมง และอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
2อบรมพนักงานภายนอกที่เป็นลูกค้า และทำสรุปไตรมาส ความเสี่ยง ฯลฯ
3 .งานประสานด้านการขายข้อมูลเชิงวิชาการ ที่ต้องการแต่ละสาขา
4.งานการดูแล บุคลากรในสาขาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงภายใต้กฎระเบียบ
5.งานดูแล เครื่องอุปกรณ์ วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง การประสานงานการจัดซื้อ และส่งซ่อมบำรุง
6.งานบริหารงานด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO และ ข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7.รายงานผลงาน (สมรรถนะด้านการบริหารระบบ)ให้กรรมการผู้จัดการทราบ และตัดสินใจปรับปรุง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือวุฒิการศึกษาปริญญาโท ภาควิชากีฎวิทยา หรือเทียบเคียง
3. เดินทางต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานและร่วมงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี ทั้งพูดและเขียน
6. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

สนใจติดต่อบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) จ.ขอนแก่น ติดต่อฝ่ายบุคคล 082-5304384
108/9 หมู่ 13 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000
โทร 043-245357 โทรสาร. 043-245572
EMAIL : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrmtp.0909@gmail.com

บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริการกำจัดปลวก แมลง และ สัตว์พาหะทุกชนิด