เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mittaphabservicegroup@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13000++ หรือตามตกลง บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR)

หน้าที่รับผิดชอบ

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.51,53,91 (ตามที่ทางบริษัทมีการจ่าย)

-บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ-ขาย

-จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวัน

-จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ

-จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

-สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์และร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัท

-จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน เช่นค้าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าคอมมิชชั่นต่างๆ

คุณสมบัติ

-เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 ปีขึ้นปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้านการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งอ่าน เขียน และพูด

-มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

-มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง รอบคอบ

-เรียนรู้งานได้เร็วและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://citly.me/57R1U

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mittaphabservicegroup@gmail.com

บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 289/3 หมู่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแ

Mittaphab Service Group
โพสต์โดย
Mittaphab Service Group