พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล foodinsupply@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
พนักงานบัญชี

ความรับผิดชอบหลัก

– ดูแลงานด้านบัญชี AR เช็คความถูกต้องของเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
– ออกใบแจ้งหนี้ และวางบิล
– ติดตามลูกหนี้
– จัดทำรายงานภาษีขายพร้อมเช็คความถูกต้อง
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– ออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาชีพบัญชี
– ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1-3 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ
– มีความละเอียด รอบคอบ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครEmail : foodinsuppy@gmail.com ได้เลย

สอบถามเพิ่มเติม 043-262230 หรือ 081-307257

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล foodinsupply@gmail.com

บริษัท ฟู้ดอินซัพพลาย จำกัด
maypat patoomnakul
โพสต์โดย
maypat patoomnakul