ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล esan.sale1122@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ที่ปรึกษาการขาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
คุณสมบัติอื่นๆ
– ทำงานด้านเอกสาร
– คีย์งานคีย์ข้อมูล
– ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows)
– ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
คุณสมบัติอื่นๆ
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานบริษัทรถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล esan.sale1122@gmail.com

บริษัท ฟอร์ดอีสานออโตโมบิล จำกัด สาขาบ้านไผ่

301 ม.1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40000