ตำแหน่งแคชเชียร์, ตำแหน่งของสด

ตำแหน่งแคชเชียร์, ตำแหน่งของสด

ตำแหน่งแคชเชียร์, ตำแหน่งของสด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sirapatsorn.pnp@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,000 บาท / เดือน
ตำแหน่งแคชเชียร์, ตำแหน่งของสด

คุณสมบัติ
ตำแหน่งแคชเชียร์
– พนักงานหญิง อายุ 20 ปี ขี้นไป
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต
– รักในงานบริการ มีความอดทนต่องาน
– มีความรับผิดชอบ
– ทำงานเป็นกะได้
-กะเช้า 04.50-14.30 น.
-กะบ่าย 10.50-20.30 น.

ตำแหน่งของสด
– พนักงานชาย อายุ 25-30 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– รักในงานบริการ มีความอดทนต่องาน
– มีความรับผิดชอบ
– ทำงานเป็นกะได้
-กะเช้า 04.50-14.30 น.
-กะบ่าย 10.50-20.30 น.
*หากมีประสบการณ์ด้านสินค้า และของสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สวัสดิการที่จะได้รับ
– ค่าอาหาร
– ประกันสังคม
– โบนัสประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– ผ่านโปรปรับเงินเดือนขึ้น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sirapatsorn.pnp@gmail.com

บริษัท พีแอนด์พี ฟู้ด มาร์เก็ต จำกัด
Sirapatsorn
โพสต์โดย
Sirapatsorn