PRTR เปิดรับสมัคร Team Lead Call center แอปพลิเคชั่นสีม่วง **ทำงานที่ขอนแก่น**

PRTR เปิดรับสมัคร Team Lead Call center แอปพลิเคชั่นสีม่วง **ทำงานที่ขอนแก่น**

PRTR เปิดรับสมัคร Team Lead Call center แอปพลิเคชั่นสีม่วง **ทำงานที่ขอนแก่น**

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Kanokporn.me@prtr.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 23000-25000 + เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน บาท / เดือน


ตำแหน่งงาน : Team Lead
รายละเอียดงาน
– สรรหา อบรม เตรียมความพร้อมพนักงาน Agent ในการตอบปัญหาลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายลูกค้า
– ทำให้พนักงาน Agent เข้าใจและปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานในการทำงานและนโยบายของหน่วยงาน/บริษัท
– ช่วยพนักงาน Agent ในการแก้ไขปัญหา จากสายที่มีความยากโดยใช้ประสบกาณ์
– ระบุปัญหาจากการปฎิบัติงาน พร้อมวางแผนในการแก้ไขปรับปรุง
– สังเกตและวัดผลการปฎิบัติงานของพนักงาน Agent จัดให้มีการอบรม ฝึกฝน พัฒนาเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
– การเก็บรวบรวมปัญหาเพื่อสะสม KM ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต
– ทำงานร่วมกับ Supervisor และคณะผู้บริหาร เพื่อขยายขีดความสามารถในการทำงานของพนักงาน Agent ให้เป็นที่พอใจของลูกค้า
– จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการตั้งเป้าหมายขององค์กร ตรวจสอบเวลาทำงาน ค่าล่วงเวลา ลาป่วย
– สามารถปฎิบัติงานแบบเป็นกะได้

คุณสมบัติ
– อายุ 26 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (มีประสบกาณ์ด้าน Team Lead 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Kanokporn.me@prtr.com

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) /PRTR Group PCL.

เป็นบริษัทจัดหางานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533

RC_TEAM_PRTR
โพสต์โดย
RC_TEAM_PRTR