ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) 2 อัตรา

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) 2 อัตรา

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล banchong.decor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) 2 อัตรา

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม และทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้างและมีคุณภาพ
• ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้ รับมอบหมาย

คุณสมบัติ ระดับการศึกษา
• ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี)
• 0 – 3 ปี หากมีประสบการณ์งานด้านคุมงานก่อสร้าง (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
• สามารถขับรถได้
• สามารถอ่านแบบ/ถอดแบบและคำนวนวัสดุที่ใช้ได้พอสมควร

ลักษณะการจ้าง
• งานประจํา

เงินเดือน
• ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ
• ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทํางาน
• จังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล banchong.decor@gmail.com

บริษัท พลํฎฐ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
joy-pornthipa
โพสต์โดย
Joy Pornthipa