Digital Marketing

Digital Marketing

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Digital Marketing Manaer

Digital Marketing

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing
3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Social Media Management Tools เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ในการใช้งาน Google Ads เป็นอย่างดี
7. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

ลักษณะงาน

1. ออกแบบและวางแผนแคมเปญโฆษณา
2. วางแผนและจัดการแพลตฟอร์มโชเชียลมีเดียต่างๆ
3. จัดทำรายงานเกียวกับประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญการตลาด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารการสมัคร
1. Resume พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
5. เอกสารการผ่านงานหรือการฝึกอบรม

วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท พร้อมหลักฐานการสมัคร ติดต่อ บจก. บ้านบรรจุภัณฑ์ 51/15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 085-9333340 ส่ง Resume มาที่ baanbunchupan@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

baanbunchupan
โพสต์โดย
baanbunchupan