พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามระเบียบบริษัท บาท / เดือน
พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

BV กำลังขยายงาน เราต้องการเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

cw237125
โพสต์โดย
cw237125