พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานบัญชี และ พนักงานบันทึกข้อมูล

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร รวมถึงได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ   ** ในปี 2567 เราต้องการทีมงานเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงาน **

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD

cw237125
โพสต์โดย
cw237125