พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานบัญชี

BV กำลังต้องการเพื่อนร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ :
1.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ มีความรับผิดชอบสูง
2.  ต้องมีประสบการณ์ในงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3 . สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ทั้ง Word, Excel และหากใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.  เพศหญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
5.  ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์
6.  กรุณาติดต่อ “คุณรัน” เพื่อขอนัดเข้ารับการสัมภาษณ์ล่วงหน้า
” สมัครก่อน ได้ร่วมงานด้วยกันก่อน “

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

cw237125
โพสต์โดย
cw237125