พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานบัญชี

  • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวส.บัญชีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • นศ.จบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

cw237125
โพสต์โดย
cw237125