ทนายความ, พนักงานติดตามทวงถามหนี้สิน (ถูกกฎหมาย)

ทนายความ, พนักงานติดตามทวงถามหนี้สิน (ถูกกฎหมาย)

ทนายความ, พนักงานติดตามทวงถามหนี้สิน (ถูกกฎหมาย)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.thทนายความ

อัตรา : 5 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่เกิน 45 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

– มีใบประกอบวิชาชีพทนายความเท่านั้น

นใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

พนักงานติดตามทวงถามหนี้สิน (ถูกกฎหมาย)

อัตรา : 5 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย

อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา : ไม่จำกัด

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น