เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.thเจ้าหน้าที่บัญชี 

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไม่เกิน 25 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 
คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร
 
– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 
คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น