วิศวะไฟฟ้า , สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน

วิศวะไฟฟ้า , สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน

วิศวะไฟฟ้า , สมุห์บัญชี,ผู้ตรวจสอบภายใน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.thวิศวะไฟฟ้า

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ : ชาย

อายุ : 25-35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

 สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 
ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น