ไอที , เจ้าหน้าที่บัญชี ,ทนายความ ,ผู้ตรวจสอบภายใน

ไอที , เจ้าหน้าที่บัญชี ,ทนายความ ,ผู้ตรวจสอบภายใน

ไอที , เจ้าหน้าที่บัญชี ,ทนายความ ,ผู้ตรวจสอบภายใน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fruit-cake88@hotmail.com

Loadingไอที

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไม่เกิน 33 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

-มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

เจ้าหน้าบัญชี 

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่  E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

ทนายความ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่เกิน 45 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

– มีใบประกอบวิชาชีพทนายความเท่านั้น

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 
คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่  E-mail fruit-cake88@hotmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fruit-cake88@hotmail.com

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น