นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

-จัดทำสัญญาจ้างงาน/เอกสารสัญญาต่างๆ

-ตรวจสอบ บันทึก จัดเก็บเอกสารต่างๆทางบัญชี ของบริษัทฯ

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus