วิศวะไฟฟ้า , เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี

วิศวะไฟฟ้า , เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี

วิศวะไฟฟ้า , เจ้าหน้าที่บัญชี, สมุห์บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.th

Loadingวิศวะไฟฟ้า

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 25-35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร
 
– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

เจ้าหน้าที่บัญชี 

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไมเกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : ไมเกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ninamima62@outlook.co.th

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ninamima62@outlook.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น