เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),แม่บ้านสำนักงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และงานบุคคลอื่นๆ
4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)
คุณสมบัติ
1.  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานขับรถออฟฟิศ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
2. เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
4. สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
5. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
4. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
hr.thapratractor
โพสต์โดย
hr.thapratractor