ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (IT Manager) และเลขาผู้บริหาร

ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (IT Manager) และเลขาผู้บริหาร

ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (IT Manager) และเลขาผู้บริหาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (IT Manager)
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน IT Support, Network System, Database, Website, CCTV, PABX, File-Sever, Backup, Antivirus
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิเลคทรอนิกส์ หรือวัสดุ ทางด้านเทคโนโลยี
– อัปเดทเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
– ดูแลเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
– ดูแลระบบ Network,Sever,Mail
– จัดทำและบำรุงรักษา Hardware และ Software
– ให้คำปรึกษา กับผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแลอำนวยความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร ผู้ที่มาติดต่อทั้งจากภายในและภายนอก
– จัดตาราง เตรียมความพร้อมในการประชุม รวมทั้งนัดหมายและประสานงานกับฝ่าย/งาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
– วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม
– ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
– ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
– จัดทำตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
– จัดทำรายงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260