เจ้าหน้าที่ไอที

เจ้าหน้าที่ไอที

เจ้าหน้าที่ไอที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขับรถเกรด

1.ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับอิเลคทรอนิกส์ หรือวัสดุ
ทางด้านเทคโนโลยี
2.ควบคุมดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ปริ้นส์เตอร์ฯลฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.อัปเดทเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน
เพื่อใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
4.ดูแลเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆให้
สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260