เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขับรถเกรด

1.  การจัดทำเงินเดือน พนักงาน

2. การบันทึกประวัติพนักงาน การเก็บบันทึกลายนิ้วมือ

3. สวัสดิการพนักงาน

4.  งานประกันสังคม

5.  งานภาษีส่วนบุคคล

6.การทำหนังสือ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

7. การทำหนังสือสัญญาจ้างทดลองงานและปรับประจำ

8.การสรรหา / คัดเลือก

9. จัดทำคู่มือการปฐมนิเทศน์พนักงานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260