เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขับรถเกรด

1.  ตรวจสอบข้อมูลโครงการจากเอกสาร
Master  materials,Cost  Control
2.  การคัดเลือกผู้ขาย  (Supplier)

3.  ดำเนินการขอราคาสินค้า ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

4.  เปรียบเทียบราคาสินค้า
5.  การดำเนินการจัดซื้อ
จัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
6.  เสนอใบสั่งซื้อ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ

7.  บันทึกข้อมูลลง Summary
8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260