วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขับรถเกรด

1. กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนามทั้งระบบ
2. ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan

3. การรายงานความคืบหน้างานในเชิงวิศวกรรม

4. งานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ป้ายความปลอดภัย
– ป้ายโครงการเริ่มต้น – สิ้นสุด

7. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260