หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yinglak.plawal@yahoo.com

Loading– เอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

– คุณสมบัติ .
1. อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

2. ประสบการณ์การทำงานด้านอีเล็คทรอนิคส์ (ถ้ามี)

3. มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าได้

4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้

5. สามารถทำงานด้านเอกสาร และมีภาวะความเป็นผู้นำ คิด วิเคราะห์ได้

– รายได้
ตามโครงสร้างบริษัท

มีประกันชีวิต และ ประกันสังคมให้

สนใจสอบถามได้ที่ โทร  084-0884937

หรือ เข้ามาสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ทันที ได้ที่บริษัท

พิกัด เยื้องๆโกลบ้อนเฮ้าส์ ก่อนทางเข้าสนามบินขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yinglak.plawal@yahoo.com

บริษัท ที.ไอ.ที.อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

-206
โพสต์โดย
หญิง ลักษณ์