ผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ

ผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ

ผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tsquareconsulting.kk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ในการช่วยกลุ่มผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เติบโตและปรับตัวให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
– ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
– มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ดี
– มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– มีความรู้และความเข้าใจในหลักการธุรกิจและกระบวนการทางวิศวกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
– ช่วยเหลือที่ปรึกษาธุรกิจในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
– ประสานงานและสื่อสารกับลูกค้าและทีมงานเพื่อดำเนินโปรเจกต์ต่างๆ
– รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สนใจผู้สมัครสามารถส่งประวัติย่อและจดหมายแนะนำตัวมาที่ :
email: tsquareconsulting.kk@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม 081 574 6166

หมายเหตุ โปรดระบุว่าคุณได้ทราบข้อมูลรับสมัครงานจากที่ใด และเหตุผลที่คุณสนใจตำแหน่งนี้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tsquareconsulting.kk@gmail.com

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กร

T2consulting
โพสต์โดย
T2consulting