Tele sales Supervisor 1 อัตรา

Tele sales Supervisor 1 อัตรา

Tele sales Supervisor 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aof@inetgroup.net

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
Tele sales Supervisor 1 อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ชาย หรือ หญิง

อายุ 25 – 40 ปี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เพราะต้องสื่อสารกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  • คุณสมบัติ

+ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

+มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

+ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ชอบพัฒนาตนเอง มีความคิดบวก

+มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการ์ที่ตกลงกัน + ค่าคอมมิชชั่น

ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลางาน Night shift เวลาอเมริกา

  • สวัสดิการ

โบนัสประจำปี ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ลักษณะงานโดยสังเขป

+ ออกแบบกลยุทธ์การขายให้ทีมงานที่ตนดูแล และควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย รวมไปถึงออกแบบและควบคุมระบบรายงานผล

+ ติดต่อประสานงานทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า โดยขอบเขตที่ทางบริษัทฯกำหนด ทางโทรศัพท์

+ ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และดูแลงานบริการหลังการขายในเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

– ให้คำแนะนำและปฏิบัติงานในลักษณะผู้นำที่มีคุณภาพให้แก่ทีมงานในฝ่ายฯ รวมถึงสร้างกำลังใจและเชื่อมโยงตนและทีมงานให้ทำงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างราบรื่น

– สรุปภาพรวมรายงานผลงานรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีแก่ Sale Manager

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aof@inetgroup.net

บริษัท ดีเมนู จำกัด

888/133 P.S.Home มะลิวัลย์ หมู่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Aoffy00
โพสต์โดย
Aoffy00